стягнення

стягнення

Якщо боржник не працює

 

Якщо платник аліментів (боржник) не працює чи не отримує іншого доходу

Перше, що Вам потрібно знати як стягувачу, це те, на яке майно (доходи) боржника може бути звернене стягнення. Відповідно до ст. 69 Закону України «Про виконавче провадження» при стягненні періодичних платежів стягнення в першу чергу звертається на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.

Розмір стягнення встановлено ст. 70 Закону України «Про виконавче провадження» – не більше 50 % від доходу. Обмеження у 50% доходу застосовується і у випадку стягнення боргу зі сплати аліментів і у випадку стягнення аліментів на кількох дітей.

Якщо виконавцем буде виявлено, що боржник не працює, не отримує іншого доходу – пенсії, стипендії, тощо, відповідно до ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження»

за наявності заборгованості із сплати аліментів понад три місяці стягнення може бути звернено на майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника, якщо існує непогашена заборгованість, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Процедура звернення стягнення на майно боржника є об’ємною, включає декілька етапів і може затягнутися на рік або більше.

Відповідно до ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження»

Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації.

Виявлення майна боржника має проводитися регулярно

Відповідно до ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження»

8. Виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження. У подальшому така перевірка проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на два тижні – щодо виявлення рахунків боржника, не рідше ніж один раз на три місяці – щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження»

2. Розшук боржника – юридичної особи, майна боржника організовує виконавець шляхом подання запитів до відповідних органів, установ або проведення перевірки інформації про майно чи доходи боржника, що міститься в базах даних і реєстрах, та перевірки майнового стану боржника за місцем проживання (перебування) або його місцезнаходженням.

3. У разі необхідності розшуку транспортного засобу боржника виконавець виносить постанову про такий розшук, яка є обов’язковою для виконання поліцією.

На виявлене майно накладається арешт, відповідно до ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження»

Арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника.

Постанова про арешт майна має бути направлена Вам як стягувачу і протягом 10 днів з моменту отримання цієї постанови ви можете відповідно до ст. 57 Закону України «Про виконавче провадження» спільно з боржником визначити вартість арештованого майна.

2. У разі якщо сторони виконавчого провадження, а також заставодержатель у 10-денний строк з дня винесення виконавцем постанови про арешт майна боржника не досягли згоди щодо вартості майна та письмово не повідомили виконавця про визначену ними вартість майна, виконавець самостійно визначає вартість майна боржника.

3. У разі якщо сторони виконавчого провадження не дійшли згоди щодо визначення вартості майна, визначення вартості майна боржника здійснюється виконавцем за ринковими цінами, що діють на день визначення вартості майна.

Для проведення оцінки за регульованими цінами, оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден виконавець залучає суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання.

5. Виконавець повідомляє про результати визначення вартості чи оцінки майна сторонам не пізніше наступного робочого дня після дня визначення вартості чи отримання звіту про оцінку. У разі якщо сторони не згодні з результатами визначення вартості чи оцінки майна, вони мають право оскаржити їх у судовому порядку в 10-денний строк з дня отримання відповідного повідомлення.

Якщо Ви разом з боржником не визначитеся щодо вартості арештованого майна, виконавець проводить оцінку арештованого майна самостійно, або із залученням відповідних фахівців. Про проведення оцінки майна Ви можете дізнатися шляхом отримання постанови про оцінку майна.

Такі постанови направляються виконавцем простою кореспонденцією, тому існує ймовірність того, що постанова буде втрачена при пересиланні. В такому випадку краще слідкувати за діями виконавця через Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень.

Після проведення оцінки майна майно передається на реалізацію. Примусова реалізація проводиться шляхом електронного аукціону. https://setam.net.ua/

В залежності від вартості майна, такий аукціон може бути призначено у строк від 10-и до 30 – и днів від дати отримання заявки на продаж майна. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1301-16

Якщо майно не буде реалізовано на перших торгах, воно буде уцінено та виставлено на повторні торги. Якщо і вони будуть невдалими, то майно буде уцінено повторно та виставлено на торги в третє. Не реалізоване на третіх торгах майно повертається із примусової реалізації.

Відповідно до ст. 61 Закону України “Про Виконавче провадження” таке майно пропонується отримати стягувачу за ціною третіх торгів в рахунок погашення заборгованості боржника перед стягувачем.

Якщо Ви відмовитеся від прийняття майна в рахунок погашення боргу, виконавець почне пошук майна боржника заново.

Звернення стягнення на доходи боржника не виключає звернення стягнення на майно при наявності боргу зі сплати аліментів мінімум як за 3 місяці.

Стягнення може бути звернене на нерухоме майно боржника якщо сума боргу перевищує 20 мінімальних заробітних плат.

За період, коли боржник не працює, не отримує іншого доходу, йому нараховується заборгованість із сплати аліментів. Якщо розмір аліментів згідно судового рішення встановлено у відсотку від доходів боржника, за період, коли боржник не отримує доходу йому нараховується заборгованість від розміру середньої заробітної плати в регіоні.