стягнення

стягнення

Статті

01.09.2020 року Верховною радою України було прийнято Закон про внесення змін до Закону України “Про виконавче провадження” (щодо обов’язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі). На даний момент цей Закон передано на підпис Президенту України.

Текст проекту Закону

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 71 Закону України

“Про виконавче провадження” щодо обов’язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у

твердій грошовій сумі

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до статті 71 Закону України “Про виконавче провадження” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542; 2018 р., № 36, ст. 272)такі зміни:

1) частину першу доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:

“Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше на передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Індексація аліментів проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.

У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі – підприємцю чи фізичній особі, зазначеним у частині першій статті 7 цього Закону, індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, відповідно до Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”;

2) перше речення абзацу першого частини четвертої викласти в такій редакції:

“4. Виконавець зобов’язаний обчислювати розмір заборгованості із сплати аліментів щомісяця, а також проводити індексацію розміру аліментів відповідно до частини першої цієї статті”.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.