стягнення

стягнення

Виконавчий лист

 

Пред’явлення виконавчого листа до примусового виконання

            Якщо Ви маєте на руках рішення суду про стягнення аліментів на утримання дитини, Вам необхідно дочекатися коли Воно набере законної сили (через 30 днів з моменту його винесення, або після розгляду апеляційної скарги на нього) та отримати в суді, що виніс рішення на Вашу користь виконавчий лист про стягнення аліментів.

            Отриманий виконавчий лист необхідно перевірити на наявність усіх необхідних реквізитів (ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження»)

1. У виконавчому документі зазначаються:

1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала;

2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника – фізичної особи;

4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб – за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб – платників податків);

5) резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;

6) дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);

7) строк пред’явлення рішення до виконання.

У виконавчому документі можуть зазначатися інші дані (якщо вони відомі суду чи іншому органу (посадовій особі), що видав виконавчий документ), які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення, зокрема місце роботи боржника – фізичної особи, місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувача і боржника, номери їх засобів зв’язку та адреси електронної пошти.

У разі пред’явлення до примусового виконання рішення міжнародного юрисдикційного органу у випадках, передбачених міжнародним договором України, такий виконавчий документ повинен відповідати вимогам, встановленим міжнародним договором України.

            У випадку, коли ви не знаходите якогось з цих реквізитів, або він внесений неправильно, з помилками, вам необхідно буде звернутися до суду із відповідною заявою для усунення цих недоліків.

            В іншому випадку, коли Ви пред’являтимете такий виконавчий лист до виконання, виконавча служба чи приватний виконавець відповідно до спец закону будуть змушені повернути Вам такий виконавчий документ без прийняття до виконання.

І повірте, таке повернення для усунення недоліків виконавчого документу здійснюється у Ваших інтересах. Якщо виконавець не помітить цієї обставини і здійснить дії з примусового виконання: зверне стягнення на доходи, заарештує і вилучить майно, здійснить передачу його на реалізацію і т.д., а боржник захоче оскаржити всі ці дії і запросить для цього відповідного спеціаліста, йому (їм) не важко буде в суді довести, що всі дії виконавцем проведені незаконно, оскільки виконавче провадження взагалі не мало бути відкрите. А це вже сумно, оскільки як показує практика, після скасування виконавчих дій майно боржника зникає, боржник бідніє, втрачає роботу, доходи і т.д.

Тому для початку вивчаємо свій виконавчий лист. Якщо він має всі необхідні реквізити, переходимо до наступного питання.

Закон України «Про виконавче провадження» надає стягувачу право вибору органу, що здійснюватиме примусове виконання на його користь.

По-перше це може бути як відділ Державної виконавчої служби (ДВС) так і приватний виконавець (ПВ), а по друге Ви можете звернутися до ДВС або ПВ за місцем відповідно до ст. 24 Закону України «Про виконавче провадження»:

1. Виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Право вибору місця відкриття виконавчого провадження між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії щодо виконання рішення на території, на яку поширюються їхні функції, належить стягувачу.

2. Приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за місцем проживання, перебування боржника – фізичної особи, за місцезнаходженням боржника – юридичної особи або за місцезнаходженням майна боржника.

Виконавчі дії у виконавчих провадженнях, відкритих приватним виконавцем у виконавчому окрузі, можуть вчинятися ним на всій території України.

Крім того, ст. 7 Закону України «Про виконавче провадження» надає Вам ще одну можливість:

1. Виконавчий документ про стягнення періодичних платежів може бути самостійно надісланий стягувачем безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі – підприємцю, фізичній особі, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи.

2. Одночасно з виконавчим документом стягувач подає заяву, в якій зазначаються:

1) реквізити банківського рахунка, на який слід перераховувати кошти;

2) прізвище, ім’я, по батькові стягувача, реквізити документа, що посвідчує його особу.

3. У разі наявності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів або заперечення її розміру боржником стягувач має право пред’явити виконавчий документ для примусового виконання.

4. Підприємства, установи, організації, фізичні особи – підприємці та фізичні особи, зазначені у частині першій цієї статті, за заявою стягувача зобов’язані здійснювати відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника у розмірі, визначеному виконавчим документом, з урахуванням положень статті 70 цього Закону.

            Таким чином, Ви, як стягувач можете самостійно визначитися до якого органу, особи чи підприємства, установи Вам подавати свій виконавчий лист на виконання. При цьому необхідно врахувати, що послуги приватного виконавця при стягненні аліментів можуть бути платними для Вас, тому Вам необхідно до подачі свого виконавчого листа на примусове виконання до приватного виконавця поспілкуватися із ним.

            Крім того, відповідно до чинної редакції Закону «Про виконавче провадження» держаний виконавець має більш широкі повноваження по встановленню заходів впливу на боржника по сплаті аліментів. Але певні недоліки які трапляються в роботі державних виконавців можуть затьмарити їх повноваження.

            Якщо існує заборгованість із сплати аліментів за рішенням суду виконавчий лист подається до примусового виконання (до виконавця).

Тому вибір за Вами.

            Третє питання яке Вам необхідно вирішити – це відкриття банківського рахунку, оскільки Ви маєте зазначити його реквізити у заяві про примусове виконання Вашого виконавчого листа. Стягнення буде проводитися із боржника на користь органу ДВС чи ПВ, і кошти Ви отримуватимете вже від них на Ваш банківський рахунок.

            Коли Ви визначилися із органом чи особою, які здійснюватимуть стягнення коштів на Вашу користь, Вам необхідно звернутися до такої особи чи органу із відповідною письмовою заявою.

Зразок заяви про відкриття виконавчого провадження

http://udvs-dp.gov.ua/appeals/article/1926

https://ukrogis.com/zrazki-dokumentiv

https://justice-km.gov.ua/zrazok-zayavi-pro-vidkrittya-vikonavchogo-provadzhennya-po-alimentah-1597

Ви можете також у приймальний день звернутися до канцелярії ДВС чи приватного виконавця, які допоможуть Вам правильно скласти заяву про примусове виконання. При собі необхідно мати оригінал виконавчого листа про стягнення аліментів та паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, реквізити Вашого банківського рахунку.

Хочу звернути Вашу увагу на необхідність зазначення в заяві про примусове виконання Вашої адреси за якою Ви зможете отримувати поштові відправлення. Це може бути як Ваша адреса, так і будь-яка інша, якщо особа, що там проживає вчасно повідомить Вас про надходження Вам кореспонденції.

Не потрібно розраховувати, що виконавча служба розшукуватиме Вас, якщо із Вами не буде контакту у потрібний час, скоріше за все ваша справа може бути відкладена.