стягнення

стягнення

Порядок примусового стягнення

         Якщо Ви вважаєте, що суд краще знає чи маєте Ви сплачувати аліменти і в якому розмірі, тоді Ви можете чекати відповідного позову до суду, але Вам необхідно пам’ятати про таке.

         За рішенням суду, що набрало законної сили позивач може отримати виконавчий лист та подати його до примусового виконання до органів держаної виконавчої служби (у нашому випадку за місцем проживання чи роботи боржника) або до приватного виконавця за таким саме принципом. Місце виконання рішення вказує стягував при подачі виконавчого листа до примусового виконання.

     Примусове виконання рішень про стягнення аліментів здійснюється в порядку, передбаченому ст. 68 Закону України «Про виконавче провадження»

1. Стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника звертається у разі відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутності чи недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів.

2. За іншими виконавчими документами виконавець має право звернути стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника без застосування заходів примусового звернення стягнення на майно боржника – за письмовою заявою стягувача або за виконавчими документами, сума стягнення за якими не перевищує п’яти мінімальних розмірів заробітної плати.

3. Про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, фізичній особі – підприємцю, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи.

та ст. 69 Закону України «Про виконавче провадження»

1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи – підприємці здійснюють відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника і перераховують кошти на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця у строк, встановлений для здійснення зазначених виплат боржнику, а в разі якщо такий строк не встановлено, – до десятого числа місяця, наступного за місяцем, за який здійснюється стягнення. Такі підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи – підприємці щомісяця надсилають виконавцю звіт про здійснені відрахування та виплати за формою, встановленою Міністерством юстиції України.

2. У разі припинення перерахування коштів стягувачу підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи – підприємці не пізніш як у триденний строк повідомляють виконавцю про причину припинення виплат та зазначають нове місце роботи, проживання чи навчання боржника, якщо воно відоме.

та ст. 70 Закону України «Про виконавче провадження»

1. Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника вираховується із суми, що залишається після утримання податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

2. Із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості:

у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю особи, у зв’язку із втратою годувальника, майнової та/або моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, – 50 відсотків;

 

         Крім того, необхідно пам’ятати, що аліменти починають нараховуватися із дати звернення отримувачки аліментів до суду. Враховуючи середній фактичний строк розгляду справи в суді першої інстанції, при наявності заперечень з боку потенційного платника аліментів, його неявки, тощо, справа може затягнутися на період до одного року. Якщо виникне необхідність апеляційного оскарження – справа може затягнутися іще на півроку.

              З одного боку, таке відстрочення є приємним фактором, але воно має також і певні наслідки. Так, за період розгляду справи в суді у платника аліментів виникне заборгованість із сплати аліментів. При цьому звертаю увагу, що за відсутності даних про дохід боржника, якщо суд призначає сплату аліментів у відсотках від доходів боржника, виконавець може здійснювати розрахунок заборгованості зі сплати аліментів виходячи з середнього показника заробітної плати в регіоні.

         Наприклад, протягом 2019 року середня заробітна плата в Київській області складала близько 11 000,00 грн. на місяць. За наступні півтора року вона може ще збільшитися. Якщо суд призначить виплату аліментів в розмірі 1/3 заробітної плати, то виходячи з сьогоднішніх показників, за відсутності інформації про розмір доходу боржника, заборгованість за півтора року може накопичитися в сумі (11 000,00 грн. / 3) х 18 міс. = 66 000,00 грн.

          Аналогічна ситуація буде, якщо сплата аліментів буде призначена у твердій грошовій сумі.

         Наявність заборгованості зі сплати аліментів призведе до того, що утримання із Вашої заробітної плати будуть складати не розмір, зазначений у виконавчому листі, а 50 % Вашої заробітної плати, пенсії, стипендії до повної виплати нарахованої заборгованості.

 

          Ще однією проблемою, що може виникнути при примусовому виконанні рішення про стягнення аліментів може бути не виконання бухгалтерією підприємства, що отримала постанову про звернення стягнення на доходи боржника вимог ст. 69 Закону України «Про виконавче провадження»

1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи – підприємці здійснюють відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника і перераховують кошти на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця у строк, встановлений для здійснення зазначених виплат боржнику, а в разі якщо такий строк не встановлено, – до десятого числа місяця, наступного за місяцем, за який здійснюється стягнення. Такі підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи – підприємці щомісяця надсилають виконавцю звіт про здійснені відрахування та виплати за формою, встановленою Міністерством юстиції України.

2. У разі припинення перерахування коштів стягувачу підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи – підприємці не пізніш як у триденний строк повідомляють виконавцю про причину припинення виплат та зазначають нове місце роботи, проживання чи навчання боржника, якщо воно відоме.

     Невиконання цих вимог також призведе до нарахування платнику аліментів заборгованості із сплати аліментів.